اقدام پژوهی

مقاله‌های برتر اقدام پژوهی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

رتبه اول

استان : البرز

منطقه : ناحیه سه کرج

یادگیری پژوهش محور

رتبه اول

هنرآموز: : زینب فیضی
دانلود مقاله

رتبه دوم

استان : اصفهان

منطقه : ناحیه ۴

بررسی استفاده از محیط یادگیری ترکیبی

رتبه دوم

هنرآموزان: حمیده رستگارزاده، نوشین عسکرانی
دانلود مقاله

رتبه سوم

استان :قزوین

منطقه : ناحیه ۱

آینده پژوهی جهت بررسی مشکلات کنکور

و ادامه تحصیل هنرجویان کاردانش

رتبه سوم

هنرآموز: ﺳﺮور ﺳﻔﯿﺪگر
دانلود مقاله
پیمایش به بالا