الگوهای برتر تدریس

نمونه تدریس های برگزیدگان دومین جشنواره الگوهای برتر تدریس آبان ماه ۱۴۰۲ - قزوین

رتبه اول: سرکار خانم معصومه ساریخانی

استان همدان

رتبه دوم : جناب آقای محمد طاهری فرد

استان خوزستان

رتبه سوم : سرکار خانم فاطمه رحمانی

استان قزوین

نفرات برتر رشته شبکه و نرم‌افرار رایانه سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱​

استان چهارمحال و بختیاری

 خانم ثریا کریمی

استان خراسان رضوی

خانم سمانه پهلوانی

نفرات برتر رشته تولید محتوای آموزش الکترونیکی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

استان خراسان شمالی

خانم مهسا معنوی

استان سیستان و بلوچستان

خانم آی ناز ناظریان

نفرات برتر رشته تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

استان مازندران

آقای حمیدرضا پازوکی

پیمایش به بالا