کنفرانس ملی آتا

محورهای کنفرانس

مقالات

درس پژوهی

کاربرد هوش مصنوعی در تدریس دروس مهارتی

موارد مهم

قالب مقاله

 • مهلت ارسال مقاله
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

قالب درس پژوهی

 • مهلت ارسال درس پژوهی
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

قالب اقدام پژوهی

 • مهلت ارسال اقدام پژوهی
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

شیوه نامه کنفرانس

 • مهلت ارسال آثار
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

ارسال مقاله

 • مهلت ارسال مقاله
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

درس پژوهی

 • مهلت ارسال درس پژوهی
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اقدام پژوهی

 • مهلت ارسال اقدام پژوهی
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پیمایش به بالا