آینده پژوهی

مقاله‌های برتر آینده پژوهی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

رتبه اول

استان :بوشهر

منطقه : جم

آینده پژوهی رشته تولید محتوا

رتبه اول

هنرآموز: :ناهید ظهرابی وندایی
دانلود مقاله

رتبه دوم

استان : قم

منطقه : ناحیه ۳

تلفیق شایستگیهای فنی و غیرفنی در مشاغل آینده

با رویکرد آینده پژوهی

رتبه دوم

هنرآموز: فاطمه کربالیی
دانلود مقاله

رتبه سوم

استان :قزوین

منطقه : ناحیه ۱

آینده پژوهی جهت بررسی مشکلات کنکور

و ادامه تحصیل هنرجویان کاردانش

رتبه سوم

هنرآموز: لیلا عباسعلی
دانلود مقاله
پیمایش به بالا