سوالات عملکردی

رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

پودمان ۲

فاطمه غزالی

پودمان ۵

مهرنوش طاهرخانی

پودمان ۴

غلام‌رسول مصطفائی

پودمان ۱

هنرآموز:زهره امینی

پودمان ۱

هنرآموز: صدیقه جم

پودمان ۱

هنرآموز: ...............

پودمان ۱

هنرآموز: خدیجه خورشید

پودمان ۲

هنرآموز:زهره صادقیان

پودمان ۲

هنرآموز:مصطفی عامری

پودمان ۳

هنرآموز:نوری دورانی مقدم

پودمان ۳

هنرآموز: عفت دهقان حسامپور

پودمان۴

هنرآموز: هدیه محرر

پودمان ۱

هنرآموز: حسین روح اللهی

پودمان ۱

هنرآموز: حسین روح اللهی

پودمان ۱

هنرآموز: کامله سبزه ارای لنگرودی

پودمان ۲

هنرآموز: فاطمه پزشک

پودمان ۳

هنرآموز: فاطمه پزشک

پودمان ۴

هنرآموز: کاظم اصلاحی

پودمان ۵

هنرآموز :نهضت فدایی

پودمان ۵

هنرآموز :ریحانه پورکاظم

رشته تولید‌کننده چندرسانه‌ای

رشته تصویرسازی دیجیتالی

تئوری و عملی

علیــرضا فــرض پور ماچیــانی

عملی

نفیسه ترکیان فر

واحد ۵ - عملی

فاطمه پزشک

پیمایش به بالا