معرفی ابزارها و تکنیک های هوش مصنوعی

برگزارکننده: گروه آموزشی استان گلستان

معرفی ابزارها و تکنیک های هوش مصنوعی Read More »