آموزش اصول طرح درس نویسی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

مدرس : خانم مهندس فاطمه عابدینی دبیر دبیرخانه توسعه و سنجش صلاحیت حرفه ای هنرآموزان

برگزار کننده: دبیرخانه کشوری کامپیوتر

محتوای دوره

وبینارهای آموزشی اصول طرح درس نویسی
تکلیف
پیمایش به بالا