پودمان سوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

کارگاه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

محتوای دوره

بازکردن همه
پودمان سوم - پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
پیمایش به بالا