مدیریت متمرکز منابع شبکه

پودمان پنجم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

عیب یابی شبکه درس اول : شبیه سازی شبکه – کار با نرم افزار Cisco Packet Tracer – بخش اول – صفحات ۱۸۵-۱۹۲ برگزارکننده: سیستان و بلوچستان مدرس: ندا ازدکی درس دوم- شبیه سازی شبکه – کار با نرم افزار Cisco Packet Tracer – بخش دوم- صفحه ۱۹۳-۱۹۶ برگزارکننده: سیستان و بلوچستان مدرس: ندا ازدکی […]

پودمان پنجم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار Read More »

پودمان چهارم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

مدیریت متمرکز منابع شبکه درس اول : مدیریت متمرکز منابع شبکه – ایجاد سرویس دهنده domain controller- صفحه ۱۴۳-۱۶۳ برگزارکننده: اصفهان مدرس: منصور رسام نژاد درس دوم: مدیریت متمرکز منابع شبکه – کار با ابزار مدیریت حساب ها Active Directory Users and Computers – صفحه ۱۴۳-۱۶۳ برگزارکننده: اصفهان مدرس: منصور رسام نژاد درس سوم: مدیریت متمرکز

پودمان چهارم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار Read More »

پیمایش به بالا