پایه 11

پودمان پنجم- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

درس اول – مفهوم Session و کاربردهای آن – صفحات ۲۴۰-۲۵۴ برگزار کننده : استان قزوین مدرس :مریم نقدی درس دوم – ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان – صفحات ۲۵۵-۲۶۲ برگزار کننده : استان قزوین مدرس :مهتاب کاکاوند درس سوم – ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان – صفحات ۲۵۵-۲۶۲ برگزار کننده : استان […]

پودمان پنجم- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پودمان چهارم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

درس اول : ایجاد پایگاه داده در وب – صفحات ۱۷۸ تا ۱۸۱ مجری :استان همدان مدرس :سوسن السادات بطحائیان درس دوم : ایجاد پایگاه داده در وب – صفحات ۱۸۱ تا ۱۹۱ مجری :استان همدان مدرس :سوسن السادات بطحائیان درس سوم : رکوردها در PHP MyAdmin – صفحات ۱۹۵ تا ۲۰۸ مجری :استان کردستان

پودمان چهارم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پودمان سوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب – صفحات۲۰۸-۱۹۵

درس اول : طراحی صفحات وب پویا -بخش اول – صفحات ۱۳۴-۱۵۹ مجری :ایلام مدرس :یاسر فیض الهی درس دوم : طراحی صفحات وب پویا -بخش دوم- صفحات ۱۳۴-۱۵۹ مجری :ایلام مدرس :یاسر فیض الهی درس سوم : طراحی صفحات وب پویا -بخش سوم- صفحات ۱۳۴-۱۵۹ مجری :ایلام مدرس :یاسر فیض الهی درس چهارم :

پودمان سوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب – صفحات۲۰۸-۱۹۵ Read More »

پودمان دوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

درس اول : طراحی صفحات وب ایستا- صفحات ۶۲-۸۵ استان مجری : اردبیل مدرس :مریم جعفری درس دوم : شایستگی توسعه صفحات وب ایستا – ( ایجاد جدول)- صفحات ۱۰۸-۱۳۲ استان مجری : البرز مدرس :سعیده دهقان نیری درس سوم : شایستگی توسعه صفحات وب ایستا – (درج تصویر در صفحه وب)- صفحات ۱۰۸-۱۳۲ استان

پودمان دوم – پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب Read More »

پیمایش به بالا