پودمان سوم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

پیکربندی شبکه بیسیم و مودم درس اول:پیکربندی شبکه بی سیم- صفحه ۹۳-۱۰۵ برگزارکننده: فارس مدرس: بهروز مبادی جهرمی درس دوم: شبکه های بی سیم Infrastructure- صفحه ۱۰۷-۱۱۲ برگزارکننده: چهارمحال و بختیاری مدرس: فرزاد مومنی درس سوم: پیکربندی AP از طریق Firmware – بخش اول- صفحه ۱۱۳-۱۱۴ برگزارکننده: چهارمحال و بختیاری مدرس: فرزاد مومنی درس چهارم: […]

پودمان سوم نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار Read More »